poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Trening izometryczny siły mięśniowej

Jest to metoda szczególnie wartościowa w pierwszych etapach rehabilitacji leczniczej chorego. Polega ona na stosowaniu maksymalnych i zbliżonych do maksymalnych napięć mięśniowych o charakterze statycznym. Nie wymaga specjalnego sprzętu, można ją stosować praktycznie przy każdym rodzaju unieruchomienia pacjenta. Szczególnie jest zalecana w okresie przygotowywania kikuta do protezowania.


W metodzie izometrycznej zaleca się ćwiczyć codziennie, stosując napięcia mięśniowe stanowiące od 80 do 100*Vo napięcia maksymalnego. Czas skurczu powinien wynosić 5—6 sekund. Każde ćwiczenie powinno być powtarzane w tych samych ustawieniach kątowych w stawach dwukrotnie, z około 10-sekundową przerwą między powtórzeniami. Wskazane jest wykonywanie tych samych ćwiczeń w różnych ustawieniach kątowych. Czas przerw między poszczególnymi ćwiczeniami ustala się od 30 sekund do trzech minut.

Zaczynając stosować trening izometryczny należy przechodzić stopniowo od napięć stosunkowo niewielkich (50—60%, trwających 2—3 sekundy) do maksymalnych (5—*6 sekund).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz